Upozornění pro architekty, designéry a stavební společnosti spolupracující se společností Salon Cardinal!

Plánujeme na našich webových stránkách otevřít oddíl s názvem "Realizované projekty", na jehož stránkách budou uvedeny fotografie a popisy projektů realizovaných ve spolupráci se společností Salon Cardinal. Tento oddíl bude pravidelně doplňován!

Vybízíme všechny, kteří mají ve svém portfoliu podobné práce, aby se zúčastnili při vytváření uvedeného oddílu. Jména a kontakty autorů projektu budou uvedeny! Publikací ukázek prací na našich webových stránkách získáte reálnou šanci rozšířit kruh svých zákazníků.

Například: Fotografie a popis projektů (město instalace, podnik, s jakým managerem společnosti Salon Cardinal spolupráce probíhala)

 Zašlete prosím na adresu dvere@saloncardinal.com nebo parkety@saloncardinal.com s nadpisem "Projekty realizované ve spolupráci se společností Salon Cardinal".

© Salon Cardinal, Freyova 82/27, 190 00 Praha 9

Centario