Boiserie

Děštění (Boiserie) se začalo poprvé objevovat už koncem 15. století, největší rozmach však nastal až v 17. a 18. století, ovšem i dnes nachází své místo zvláště v nadstandardně bohatě vybavených interiérech vyžadujících reprezentativní a okázalé ovzduší či v domech skutečných znalců. Toto obkládání především stěn a stropů dřevěnými deskami sloužilo původně k praktickým účelům tepelné izolace, stal se z něj však prostředek dekorace a obohacení místnosti.

Desky pro táflování, resp. deštění, vyrobené z nejkvalitnějších dřev, bývají tradičně zkrášleny honosným zdobením precizní řezbou, technikou intarze nebo také malováním či dokonce zlacením. Boiserie propůjčuje mnoha palácům pompézní atmosféru, jež může být přenesena i do vašich interiérů díky této nabídce, v níž představujeme kusy z prominentních italských dílen. Dostupná jsou mnohá provedení od elegantně jednoduchých po působivě ozdobné, a to v různých barevných variacích.

Manufactures

FLEX LAURAMERONI ROMAGNOLI
SIGE GOLD

© Salon Cardinal, Freyova 82/27, 190 00 Praha 9

Centario