Beby Italy & Diluce

"Špičkové technologie by mohly být pro dnešek přepych, ale zítra se nevyhnutelně stanou něčím obyčejným, standardním." Pro Beby Italy trvalý luxus spočívá v poznání, že každý vyrobený kus ztělesňuje stovky let italského řemeslného zpracování a dovednosti při tvorbě produktů jedinečné hodnoty. Obrovský důraz je kladen na řemeslníky, na jejich dovednosti a techniky, které potřebujeme k vytvoření jedinečných a exkluzivních uměleckých objektů. Obrovská péče je věnována každému detailu, aby byla zaručena vynikající kvalita hotového výrobku, protože dokonalost je platforma, na které je postavena filozofie Beby Italy. Pro Beby Italy je důležitý design, technické vlastnosti a kvalita. Společnost ctí řemeslné dědictví a oceňuje přínos místních řemeslníků tím, že jim nabídne prosperitu. Pouze skutečná a pečlivě cílená investice může přinést ovoce. Tato vize se dostatečně odráží v obchodním plánu, na jehož plnění dohlíží generální ředitel Massimo Soffiato. Z Beby Italy se stal italský renesanční ateliér nového tisíciletí. Sjednocením nových technologií, vysokých uměleckých hodnot, svělým marketingem a managementem dosáhli hmatatelného růstu společnosti, aniž by byla obětována řemeslná zručnost a tradice.

http://www.bebyitaly.com/

http://www.diluce.com/